Projecten


Samen werken we aan de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie. Marketing Drenthe zet graag met anderen de schouders eronder om de Drentse verhalen nog meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Voor twee projecten heeft Marketing Drenthe een aanvullende opdracht. Met provincie Drenthe, gemeenten, Recreatieschap Drenthe en vele ondernemers werkt Marketing Drenthe de komende tijd om de verhalen van de Koloniën van Weldadigheid en Van Gogh nog beter te ontsluiten voor Drenten en voor de bezoekers aan Drenthe.

Van Gogh in Drenthe

Na het succes van het startjaar 2023 gaat Drenthe door met het beleefbaar maken van het verhaal van Vincent van Gogh. Lees meer over hoe we dat gaan doen.

Lees meer

Koloniën van Weldadigheid

In juli 2021 kregen vier van de zeven Koloniën de Werelderfgoedstatus en in 2020 ontvingen de bezoekerscentra in de Koloniën van Weldadigheid het Europees Erfgoedlabel. Voldoende aanleiding om de samenwerking op het gebied van marketing te verstevigen. Lees via onderstaande link hoe we vorm geven aan deze internationale samenwerking. 

Lees meer