De marketing van Drenthe doen we samen

Drenthe is van ons allemaal. We kunnen onze communicatiekracht vergroten als íedereen het verhaal van Drenthe vertelt. Daarom werken we samen met heel veel verschillende partners. We adviseren elkaar, delen onderzoeken of voeren samen plannen uit. Zo kunnen onze inspanningen bij elkaar optellen en bereiken we veel meer. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

Advies van onze marketingadviesraad

Onze activiteiten doen we met en voor de Drentse ondernemers. Daarom werken we met een marketingadviesraad. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de marketing van Drenthe. Bekijk hier de leden van de marketingadviesraad.

Onze samenwerkingspartners

Provincie Drenthe

De Provincie Drenthe is onze opdrachtgever en bekostigt onze werkzaamheden. De vrijetijdssector is van economisch belang en heeft een positief effect op de leefbaarheid van het platteland. Daarom investeert de Provincie Drenthe in routenetwerken, zichtbaarheid, wandelen en fietsen in natuur, (recreatieve) infrastructuur, ondernemerschap en innovatie.

Bekijk de website

Recreatieschap Drenthe

Recreatieschap Drenthe is een samenwerkingsverband van én voor de Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf. Het Recreatieschap ondersteunt de gemeenten in de vitalisering en groei van de vrijetijdssector in Drenthe en Ooststellingwerf.

Bekijk de website

Vitale Vakantieparken

De Provincie Drenthe, twaalf gemeenten, RECRON en het Recreatieschap Drenthe werken samen aan het realiseren van een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Het doel: vakantieparken en campings recreatief en economisch gezond laten blijven of worden.

Bekijk website

Ik ben Drents Ondernemer

Ben jij een Drentse ondernemer? Dan ben je belangrijk voor onze economie! Het programma Ik ben Drents Ondernemer wil  jou als ondernemer een extra steuntje in de rug bieden, in welke fase van ondernemerschap jij ook zit. Dat kan in de vorm van bijeenkomsten, webinars, workshops, telefonische ondersteuning en subsidievouchers.

Bekijk de website

Programmabureau Op Fietse

Programmabureau Op Fietse zet in op de kansen en mogelijkheden die 'de fiets' Drenthe nog meer kan bieden. In het kort: ze stimuleert allerlei evenementen en activiteiten die met fietsen te maken hebben. 

Bekijk de website

Destinatie Nederland

Destinatie Nederland is dé netwerk- en brancheorganisatie van destinatie- en citymarketing organisaties in Nederland. We vormen het landelijke kennisnetwerk van, voor en door professionals uit de sector en zijn de collectieve belangenbehartiger van de branche.

Meer informatie

Drentse gemeenten

Uiteraard hebben we goed contact met alle twaalf Drentse gemeenten. We stemmen beleid op elkaar af, delen onderzoeken en voeren gezamenlijk campagnes uit.

Meer informatie