Jaar- en meerjarenplan


Aan de basis van al onze activiteiten staat onze meerjarenstrategie 2021-2024. Hierin beschrijven we onze doelen, doelgroepen en de uitgangspunten van onze strategie. Ieder jaar vertalen we dit naar een jaarplan. Hierin staat concreet wat we dat jaar gaan doen. Onze plannen sluiten aan bij Perspectief op bestemming Drenthe 2030, klik hier voor de kijk van de vrijetijdssector op de toekomst. 

Jaarplan 2024

In 2024 zetten we het Drentse landschap centraal. Een logische keuze want uit ons bezoekersonderzoek blijkt dat 81% van onze bezoekers kiest voor Drenthe vanwege onze natuur. Lees mee met wat wij in 2024 van plan zijn.

Bekijk het jaarplan

Meerjarenplan 2021-2024

In ons meerjarenplan lees je welke doelen we hebben en hoe we die denken te realiseren. Welke keuzes maken we hierin en waarom? Nieuwsgierig? Lees het hier.

Bekijk het meerjarenplan

Jaarrapportage 2023

In het jaarverslag lees je waar we in 2023 aan gewerkt hebben en wat voor resultaten dit opgeleverd heeft. Ook vind je hier de WNT gegevens.

Lees meer

Perspectief op bestemming Drenthe 2030

Samen geven we vorm aan toerisme en recreatie van de toekomst. We benutten de kracht van de vrijetijdssector voor bestemming Drenthe, waarbij bezoekers zich verbonden voelen met Drenthe, bedrijven kunnen ontwikkelen en ondernemers en bewoners hun trots delen.

Laat je inspireren
Luchtfoto van een man die over de Drentse heide wandelt.

Zie ook