Jaar- en meerjarenplan


Aan de basis van al onze activiteiten staat onze meerjarenstrategie 2021-2024. Hierin beschrijven we onze doelen, doelgroepen en de uitgangspunten van onze strategie. Ieder jaar vertalen we dit naar een jaarplan. Hierin staat concreet wat we dat jaar gaan doen. Onze plannen sluiten aan bij Perspectief op bestemming Drenthe 2030, klik hier voor de kijk van de vrijetijdssector op de toekomst. 

Jaarplan 2023

In 2023 inspireren we Duitse gasten uit de grensstreek voor een bezoek aan Drenthe. Voor de binnenlandse markt staat het thema 'Drentse verhalen' centraal met een hoofdrol voor Vincent van Gogh.

Bekijk het jaarplan

Meerjarenplan 2021-2024

In ons meerjarenplan lees je welke doelen we hebben en hoe we die denken te realiseren. Welke keuzes maken we hierin en waarom? Nieuwsgierig? Lees het hier.

Bekijk het meerjarenplan

Jaarrapportage 2022

In het jaarverslag lees je waar we in 2022 aan gewerkt hebben en wat voor resultaten dit opgeleverd heeft. Ook vind je hier de WNT gegevens.

Lees meer

Zie ook