Goed voorseizoen reden voor optimisme

| Miranda Horstman

 

Toeristisch ondernemers kenden bovengemiddeld goed voorseizoen

Voor een groot deel van de ondernemers verliep het voorseizoen boven verwachting goed. Men kijkt hier dan ook veelal met een tevreden gevoel op terug. De positieve start zorgt mede voor optimisme over het hoofdseizoen. Vooral dagrecreatieve en horecaondernemers kijken met een positief gevoel uit naar de zomer. In de verblijfssector is men iets gematigder.

Zomerbezetting blijft iets achter door late boekingen

Verblijfsondernemers zien een iets ondergemiddelde bezetting voor de zomervakantie. De trend van laat boeken zet nog altijd door. Ook wordt er vaker gekozen voor een vakantie in het buitenland. Bungalowparken en huisjes zijn in de zomer rond 75% bezet, terwijl campings op dit moment nog rond de 63% bezetting blijven steken. Hotels zitten met een bezetting van boven de 80% juist wat hoger dan vorig jaar zomer.

Duits bezoek trekt weer aan

Het aantal Duitse toeristen neemt toe in vergelijking met vorig jaar. Een groot deel ontvang meer Duitse gasten, met name campings, hotels, bungalowparken en huisjes. Ook in de horeca en bij dagrecreatieve voorzieningen ziet men een toename van het aantal Duitse gasten. 

Hotels en groepsverblijven zien ook een goed bezet naseizoen

Richting de nazomer (september) neemt de verwachte bezetting wat af. Voor hotels en groepen ligt de bezetting echter ook in deze maand rond de 70%, bij bungalowparken bijna 60% en bij campings ruim 40%.

Personeelskrapte het grootst in de horeca

Een groot deel van de ondernemers met personeel in dienst, heeft te kampen met een personeelstekort. In de horeca kampt ruim 7 op de 10 met gebrek aan mankracht. Bij dagrecreatieve organisaties (musea, attractieparken, leisure) is dat 63% en bij verblijfsrecreatie (46%).