Toeristisch Drenthe klaar voor mooie zomer

| Miranda Horstman

 

Toeristisch ondernemers tevreden over zomerbezetting

Uit onderzoek naar de zomerbezetting in de Drentse vrijetijdssector blijkt dat het merendeel van de ondernemers tevreden is over de bezetting deze zomer (56%). Vooral B&B's, bungalowparken en groepsaccommodaties gaan tevreden de zomer in. Ook veel hotels zijn positief over het aantal zomerboekingen. Voor campings is het beeld na twee extreem goede jaren, op voorhand iets gematigder. Een veel gehoorde reactie is dat er veel vaker last-minute en weersafhankelijk wordt geboekt. Men verwacht ook dat er dit jaar vaker voor het buitenland wordt gekozen. Met goed weer in het vooruitzicht kunnen de bezettingscijfers van de campings dus nog gaan oplopen.

7 op de 10 overnachtingsplaatsen bezet in Drenthe

De gemiddelde bezetting in de zomervakantie komt uit op rond de 70%. Bungalowparken zijn in de zomer zelfs voor rond de 80% bezet, terwijl campings op dit moment nog rond de 60% bezetting blijven steken. Richting de nazomer (september) neemt de verwachte bezetting iets af tot rond de 50%. Voor bungalowparken en groepen ligt de bezetting echter ook in deze maand rond de 70%. Het aantal Duitse toeristen neemt toe in vergelijking met vorig jaar. Vooral bij bungalowparken en campings komen meer Duitse gasten over de vloer.

Sectorbreed personeelstekort leidt met name tot planningsproblemen, beperktere openingstijden en hogere werkdruk

Een groot deel van de ondernemers met personeel in dienst, heeft te kampen met een personeelstekort. In de horeca kampt ruim 8 op de 10 met gebrek aan mankracht (84%). Bij dagrecreatieve organisaties (musea, attractieparken, leisure) is dat 67% en bij verblijfsrecreatie (37%). De gevolgen hiervan zijn vooral terug te zien in het moeilijk rondkrijgen van de personeelsplanning. Opvallend is ook dat een aanzienlijk deel aangepaste openingstijden heeft doorgevoerd. Daarnaast krijgen huidige medewerkers te maken met een hogere werkdruk en een uitgebreider takenpakket.