Toerisme & recreatie van waarde voor Drenthe


Toerisme en recreatie is van waarde voor Drenthe. Van economische waarde, want de sector zorgt jaarlijks voor 1,7 miljard euro aan bestedingen in de Drentse lokale economie en is goed voor veel directe en indirecte werkgelegenheid. Recreatie & Toerisme verdienen daarom een prominente plek in het coalitieakkoord. Bekijk hier het manifest dat wij met een aantal partijen maakten in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart.