Draagvlak oerpositionering neemt verder toe

| Miranda Horstman

 

Achterban steeds enthousiaster over Drenthe, Oerprovincie van Nederland

Uit ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek blijkt dat het draagvlak voor de positionering van Drenthe als Oerprovincie van Nederland, steeds verder toeneemt. Inmiddels staan ruim negen op de tien deelnemers achter deze oerpositionering. Deze positionering, maar vooral ook de wijze waarop we Drenthe promoten, worden dan ook vaak genoemd als grootste meerwaarde van Marketing Drenthe in het afgelopen jaar.

Volwaardige kennis- en gesprekspartner

Naast professional op het gebied van marketing(communicatie) worden we echter ook steeds vaker gezien als deskundige gesprekspartner op andere vlakken. Ondernemers waarderen bijvoorbeeld vaak onze inzet op en betrokkenheid bij het klaarstomen van ondernemers voor de Duitse markt. Overheids- en regio instanties noemen vaak onze rol in projecten als van Gogh en de Kolonien van Weldadigheid, evenals het Perspectief 2030. Ook wordt de kennisdeling via bijeenkomsten en Oerkreet in het algemeen en de onderzoekstak in het bijzonder gezien als positieve bijdrage in 2022.

Aanbevelingsscore neemt toe

Dat we vaker als volwaardige gesprekspartner worden beschouwd zien we ook terug in de aanbevelingsscore. Deze stijgt met name onder ondernemers, wat betekent dat het deel dat ons als samenwerkingspartner aanraadt, groeit. Het aandeel detractors ( 6 of lager) neemt verder af en het aandeel promotors (9 of hoger) groeit juist. De NPS (= % promotors - % detractors) neemt daarmee toe. De NPS onder overheids- en regio instanties ligt nog altijd flink hoger dan onder ondernemers.

Associaties: zichtbaar, creatief, verbindend en relevant

Door zowel ondernemers als overheids/regio instanties worden we vooral gezien als een club die zichtbaar, relevant, creatief en verbindend is. Bij ondernemers staat actueel op een 2e plek (44%) en bij overheid/regio instanties staat expert op een derde plek (57%). De top 5 is grotendeels hetzelfde als vorig jaar, al vinden ondernemers ons dit jaar vaker dan vorig jaar relevant, creatief en actueel en vinden overheid/regio instanties ons juist vaker zichtbaar, creatief, expert en relevant.

Verbeterpunten: meer contact, afstemming en inzicht; minder versnippering

Ook zijn er natuurlijk verbeterpunten, dingen die we in de ogen van onze achterban beter kunnen doen. Meer (persoonlijk) contact, het tijdig(er) betrekken van partijen en meer inzicht in onze activiteiten zijn daar voorbeelden van.