Ondernemers positief over komend seizoen

| Miranda Horstman

 

Het toeristisch seizoen is weer van start. In de voorjaarsmeting van onze vrijetijdsmonitor vroegen we de toeristisch ondernemers naar hun inschatting van het seizoen. Hoe staat het met de verwachte drukte voor komend  en aankomende (vakantie)perioden? Ook waren we benieuwd naar de mening van ondernemers over veranderend consumentengedrag, personeelstekorten en stijgende kosten.

Boekingen tot aan zomervakantie op gemiddeld niveau

Voor een grote groep liggen de boekingen tot aan de zomervakantie op gemiddeld niveau. Vooral de periode rondom Hemelvaart en Pinksteren ziet er bovengemiddeld gunstig uit. Voor de meeste andere periodes blijven de boekingen voor een vijfde tot een kwart juist wat achter, terwijl een iets kleinere aandeel juist meer boekingen dan gemiddeld heeft ontvangen. Deze verwachtingen zijn iets gunstiger in vergelijking met de voorjaarsmeting van vorig jaar.

Positieve stemming over komend seizoen

Ook voor de rest van het seizoen is men overwegend positief gestemd. In vergelijking met voorgaande jaren is het sentiment van met name de groepenmarkt een stuk positiever. Campings zijn het minst vaak positief, zij merken dat het boekingsgedrag van de gast wat achter blijft, er wordt steeds later geboekt. Ondernemers hebben daarnaast te maken met weer aantrekkende concurrentie van het buitenland wat betreft de bestemming voor de zomervakantie. Nederlanders kiezen weer vaker voor een vakantie in Europa ten opzichte van eerdere jaren.

Zorgen omtrent personeel en kostenstijging

Ondernemers geven aan dat consumenten steeds later boeken, wat het seizoensverloop grilliger en onvoorspelbaarder maakt. Ook de nog altijd toenemende prijzen maken dat een groot deel van de ondernemers zich zorgen maakt over de financiele gevolgen daarvan. De schaarste op de arbeidsmarkt is eveneens voor een aanzienlijk deel van de ondernemers een reden tot zorg.