Vacature Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht van Marketing Drenthe zoekt een enthousiast nieuw lid met kennis en ervaring op het gebied van marketing.

Over Marketing Drenthe

Marketing Drenthe verzorgt met en vóór partners in de vrijetijdsbranche de toeristische marketing van Drenthe. Ze verkent, verbindt en verleidt; Om bezoekers te trekken, verkent ze de behoeften van de markt middels onderzoek, analyses en monitoring van haar activiteiten. Met deze kennis in de achterzak zoekt ze verbinding met partners uit de vrijetijdsbranche. Dit doet ze om voor én met hen via effectieve campagnes de gast te verleiden een bezoek aan Drenthe te brengen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken bij Marketing Drenthe. Onder de bevoegdheden van de Raad van Toezicht vallen onder andere het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting. Bovendien wordt ze betrokken bij belangrijke besluiten, bijvoorbeeld op het gebied van strategie of financiën. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Ze hebben oog voor (regionale) maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen en vertalen deze naar Marketing Drenthe. Hierbij maken ze gebruik van elkaars complementariteit. De sfeer is te omschrijven als open en positief kritisch.

Het profiel

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht en de aanwezige kennis en ervaring zoeken we iemand die beschikt over de volgende eigenschappen:

  • Visie op strategische marketing
  • Commerciële achtergrond
  • Ervaring met projecten op maatschappelijke vlak
  • Op bestuurlijk en strategisch niveau kunnen denken
  • Kunnen fungeren als een kritische en alerte sparringpartner
  • Affiniteit met de vrijetijdssector

Goed om te weten

Het tijdsbeslag, exclusief voorbereiding, bedraagt 6 – 10 dagdelen per jaar. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding van € 3.300,- excl. btw.

Informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Robert Berting, voorzitter Raad van Toezicht op nummer 06- 53296205. Meer informatie over Marketing Drenthe is te vinden op www.marketingdrenthe.nl.

Sollicteren

Solliciteren kan tot 23 oktober door het mailen van een korte motivatie en cv naar sollicitatie@marketingdrenthe.nl. Via dit mailadres is ook het bestuursprofiel op te vragen. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 9 november.

Contactgegevens: Marketing Drenthe, Drift 11d, 7991 AA Dwingeloo, 0521-748970.