Overnachtingscijfers per accommodatietype

Ontwikkeling in overnachtingen per accommodatietype

Vergeleken met de situatie voor corona (2019) vinden er dit jaar vooral meer overnachtingen plaats inĀ hotels en campings. Voor bungalowparken/huisjesterreinen liggen de cijfers iets onder de situatie in 2019 en ook groepsaccommodaties noteren nog altijd minder overnachtingen, wat vooral te wijten is aan een mindereĀ start van 2022 (door coronabeperkingen). Vergeleken met 2021 zitten de cijfers voor groepsaccommodaties wel flink in de lift.