Pasen wisselend verlopen

| Miranda Horstman

 

Het toeristisch seizoen is inmiddels alweer een aantal weken van start. Pasen viel vroeg en kende een wisselvallig weerbeeld. Dit zorgde voor gemengde gevoelens bij ondernemers. Waar de een te maken had met een volle bezetting, zag de ander juist minder bezoekers. De huisjesterreinen, groepsverblijven en dagrecreatieve bedrijven kenden een bovengemiddelde bezetting, terwijl bij campings en hotels er een wat wisselend beeld te zien was. Ook in de horeca lopen de ervaringen uiteen.

Positieve stemming over komend seizoen

De wat koude en natte Pasen mag de pret niet drukken: over het algemeen kijkt men vooral positief vooruit op het komende toeristisch seizoen. Voor april verwacht men nog een onder gemiddelde bezetting, maar voor de meivakantie is men overwegend tevreden over het aantal boekingen tot nu toe. Hoewel de verwachte bezetting voor de meivakantie gemiddeld lijkt, wordt vooral tijdens Hemelvaart en Pinksteren en de maand juni een iets bovengemiddelde bezetting verwacht.

Prijzen omhoog

Ondernemers hadden afgelopen jaren te maken met flinke prijsstijgingen. Een groot deel heeft (een deel van) de prijsstijgingen doorberekend in de tarieven. Bijna de helft heeft een prijsstijging tussen 10 en 25% doorgevoerd en bij nog eens ruim een derde ging de prijs met maximaal 10% omhoog. Vooral in de horeca en verblijfsrecreatie gingen de prijzen omhoog, bij ruim een kwart van de dagrecreatieve bedrijven bleven de prijzen op het oude niveau. 

Ondernemer ziet kansen in voor- en naseizoen

Driekwart van de ondernemers geeft aan het hele jaar gasten te willen ontvangen en zeven op de tien ziet daarbij kansen in het voor- en naseizoen. Ook de Duitse markt wordt door zes op de tien als kansrijk beschouwd om het seizoen te verbreden. Tweederde vindt dat Drenthe meer in het voor- en naseizoen moet worden gepromoot. Toch vindt ook 45% het prettig als het een deel van het jaar rustig is. Ook twijfelt een aanzienlijk deel of er ook in voor- en naseizoen genoeg te doen is in Drenthe.

Zorgen omtrent personeel en kostenstijging

Hoewel  zorgen omtrent faillisement vrijwel verdwenen zijn en ook de zorgen over de financiele situatie in de loop der tijd afnemen, blijven de zorgen omtrent financiele tegenslag en een mogelijk personeelstekort nog altijd ruim aanwezig. In beide gevallen zijn deze zorgen groter in de horeca en dagrecreatie dan bij verblijfsrecreatieve ondernermers.