Nieuw: Toolkit Natuurbeleving op leefstijlvinder

| Miranda Horstman

 

Nieuwe kennis over natuurbeleving in een praktisch jasje
Afgelopen week is de ‘Toolkit Natuurbeleving’ gelanceerd via de Leefstijlvinder. Deze praktische toolkit ontsluit motivaties, wensen en interesses op het gebied van natuurbeleving voor de zeven verschillende typen recreanten (leefstijlen). Hiermee kunnen terreinbeheerders én beleidsmakers aan de slag om natuur- en recreatiegebieden (nog) beter beleefbaar te maken voor de verschillende groepen leefstijlen.

Ook voor ondernemers is het erg interessant om te weten welk type gast zij het best kunnen bedienen met welk type (natuur)recreatief aanbod, routes en voorzieningen. Unieke nieuwe kennis met een praktische insteek in de vorm van een stappenplan. Marketing Drenthe werkte mee aan de voorbereiding ervan, waarna adviesbureaus ZKA Leisure, Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd en Bureau Buhrs de praktische toolkit ontwikkelden.

Natuurbeleving tijdens corona
Bijna 40 procent van de Nederlanders heeft door Corona vaker een natuur- of recreatiegebied bezocht, blijkt uit het natuurbelevingsonderzoek dat onder ruim 1500 Nederlanders is uitgezet. Vooral Plezierzoekers en Stijlzoekers zochten de natuur vaker op tijdens corona, terwijl Verbindingszoekers en Inzichtzoekers -van nature echte natuurbelevers- tijdens corona juist voorzichtiger waren en er minder op uit trokken. Deze beide leefstijlen geven vaker dan gemiddeld aan de natuur te ontwijken als het te druk is (geworden). 

Natuur voor sport, ontspanning of avontuur?
Nederlanders zoeken de natuur vooral op om even te ontspannen en tot rust te komen (68%). Maar ook genieten van het landschap (57%) en in de gezonde buitenlucht zijn (51%), zijn belangrijke motieven. Rust en ontspanning speelt vaker een rol bij de Inzichtzoeker en de Rustzoeker. Harmoniezoekers en Verbindingszoekers genieten juist vaker van het landschap en de buitenlucht, ook zijn zij er graag even helemaal uit. Plezier- en Avontuurzoekers ontdekken graag nieuwe plekken en willen een avontuur beleven. Stijlzoekers doen graag kennis op in de natuur en houden daarnaast van sporten in de natuur.

Wat kan ik ermee?
De toolkit bestaat uit twee onderdelen. Deel 1 bevat de resultaten van het natuurbelevingsonderzoek, overzichtelijk per leefstijl. Deel 2 geeft in een praktisch stappenplan weer wat jij nu direct met deze data kan doen om een beeld te krijgen voor welke leefstijlen jij geschikt aanbod hebt en hoe jij in de toekomst dit aanbod beter kunt laten aansluiten.

Registreer je gratis en krijg toegang tot alle leefstijlen, de data uit dit onderzoek en de volledige toolkit natuurbeleving

Voor alle toeristisch ondernemers, gebiedsbeheerders, regiomarketeers en beleidsmakers uit Drenthe.

Deel 1: Resultaten recreantenonderzoek

 • Ale data uit het onderzoek naar natuurbeleving;
 • Overzichtelijk per leefstijl weergegeven;
 • Samenvatting van de belangrijkste leefstijlkenmerken;
 • Natuur: motieven, activiteiten, voorkeuren in routes of paden, gewenste faciliteitenniveau
Toolkit Natuurbeleving deel 1

Deel 2: Praktisch aan de slag

 • Aanbod: voor wie is jouw gebied interessant
 • Vraag: wie komt er nu in jouw gebied
 • Identiteit/mogelijkheden: wat zijn de identiteit en mogelijkheden van jouw gebied
 • Ambitie/doelen: wat wil je bereiken
 • Product/markt: hoe kun je bezoekers beter bedienen/ nieuwe doelgroepen aantrekken?
 • Promotie/communicatie hoe kun je jouw doelgroep het beste bereiken en aanspreken?
 • Samenwerking/arrangement
Toolkit natuurbeleving deel 2

Alle informatie over natuurbeleving en de leefstijlen staat handig ontsloten op www.leefstijlvinder.nl. Om de uitgebreide informatie te verkrijgen hoef je je enkel te registreren. Hiermee krijg je toegang tot alle data (mits je in Drenthe woont of werkzaam bent)

Bekijk de toolkit - Registreer je gratis op leefstijlvinder.nl

Ook interessant