Jaar- en meerjarenplan

Aan de basis van al onze activiteiten staat onze meerjarenstrategie 2021-2024. Hierin beschrijven we onze doelen, doelgroepen en de uitgangspunten van onze strategie. Ieder jaar vertalen we dit naar een jaarplan. Hierin staat concreet wat we dat jaar gaan doen. Onze plannen sluiten aan bij Perspectief op bestemming Drenthe 2030, klik hier voor de kijk van de vrijetijdssector op de toekomst. 

 

Jaarplan 2022

In 2022 zetten we extra in op de Duitse markt. Voor de binnenlandse markt staat het thema 'Drentse verhalen' centraal en richten we ons met name op het voor- en naseizoen. Lees meer in ons jaarplan of bekijk hier een beknopte toelichting op onze plannen. 

Bekijk het jaarplan
Twee kinderen rennen buiten in hun winterjas voor het Gevangenismuseum langs.

Meerjarenplan 2021-2024

In ons meerjarenplan lees je welke doelen we hebben en hoe we die denken te realiseren. Welke keuzes maken we hierin en waarom? Nieuwsgierig? Lees het hier.

Bekijk het meerjarenplan

Jaarrapportage 2021

In het jaarverslag lees je waar we in 2021 aan gewerkt hebben en wat voor resultaten dit opgeleverd heeft. Ook vind je hier de WNT gegevens.

Lees meer
Vader fietst met zoon en dochter door de Drentse natuur.

Zie ook