Zichtbaar, actueel en verbindend in coronajaar


Jaarlijks voeren wij onderzoek uit onder onze achterban om te achterhalen wat men van ons vindt, of we de juiste dingen doen en waar we kunnen verbeteren. Hieronder lees je een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten uit ons jaarlijkse KTO. Wil je meer weten, lees dan de uitgebreide rapportage 

Onze achterban was niet eerder zo tevreden over ons.

  • Het rapportcijfer dat we kregen van ondernemers steeg van een 7,2 naar een 7,6. Degenen die contact met ons hadden, gaven ons een 7,9 (was 7,5).
  • Driekwart van de ondernemers beveelt ons aan. Ook hier ligt het aandeel hoger als er contact  is geweest (85%)
  • Van bestuurders, ambtenaren en regiocoördinatoren kregen we een 7,9 (gelijkgebleven) zij bevelen ons unaniem aan.