Meer toeristen in Drenthe

| Miranda Horstman

 

In het derde kwartaal verbleven er zo'n 700 duizend gasten in Drenthe. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar en zelfs 12% ten opzichte van 2019. Niet eerder kwamen er in het derde kwartaal zoveel toeristen naar Drenthe. Het aantal overnachtingen lag in het derde kwartaal op ruim 3 miljoen en brengt daarmee het totaal over 2022 (tot en met september) op ruim 6 miljoen overnachtingen. Dat aantal ligt vergeleken met diezelfde periode vorig jaar 6% hoger en vergeleken met 2019 4% hoger. 

Vooral hotels profiteren

De cijfers voor de eerste drie kwartalen van 2022 zien er vooral voor hotels gunstig uit. Het aantal hotelovernachtingen in Drenthe steeg met 55% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee overtreft het ook het aantal overnachtingen in dezelfde periode voor corona (+20% ten opzichte van 2019). Ook het aantal kampeerovernachtingen zit in de plus vergeleken met 2019 (+23%). Er is echter wel een daling ten opzichte van vorig jaar (-23%). De meeste overnachtingen vinden in Drenthe nog altijd plaats in een huisje. Dit aantal laat na twee jaren van daling, nu voor het eerst weer een stijging zien (+13% ten opzichte van 2021). De groepsaccommodaties zitten na twee moeilijke jaren weer bijna op niveau van voor corona (-5%). 

 

Toerisme uit buitenland neemt toe
Waar in 2020 en 2021 het aandeel overnachtingen door buitenlandse toeristen nog mager was, nam dit in 2022 flink toe. In de eerste drie kwartalen ontving Drenthe bijna 200 duizend gasten uit het buitenland, die in totaal bijna 780 duizend nachten in onze provincie verbleven. Dat betekent een verviervoudiging ten opzichte van vorig jaar.  Dat is wel altijd nog 18% minder dan voor corona. Ruim 530 duizend van de inkomende overnachtingen kwamen vanuit Duitsland (5x zoveel als in 2021), 130 duizend vanuit Belgie (3x zoveel) en 25.000 vanuit het Verenigd Koninkrijk (10x zoveel).

De maand- en kwartaalcijfers van CBS worden binnen drie maanden na verstrijken van de periode gepubliceerd. 11 november zijn de cijfers over september en daarmee over het derde kwartaal van 2022 gepubliceerd. Dit betreft voorlopige cijfers. Na afronding van het jaar worden de cijfers definitief.

Zie ook